ESKAN takserer Malvik kommune

Da er vi i gang med totalprosjektet i Malvik kommune. Malvik kommune skal taksere alle eiendommene innen utgangen av juni. ESKAN skal befare alle eiendommene, i tillegg til at vi skal føre de i Matrikkelen og legge dataen inn i KomTek. Totalt dreier dette seg om i overkant av 4000 bolig- og fritidseiendommer. I tillegg kommer ca. 200 næring- og verk- og bruk eiendommer. I Malvik vil vi benytte 10 besiktigere på bolig- og fritidseiendommer. Det vil være ESKANs egne besiktigere som tar seg av besiktigelsen på næringseiendommene.

Besiktigerteamet i Malvik – her står de ved rådhuset i Hommelvik sentrum (t.h. i bildet).

Besiktigerne i Malvik er utstyrt med ESKANs besiktigerapp og lasere for oppgaven. Besiktigerkurset går nå mot slutten, slik at besiktigerne fra neste uke vil farte rundt i kommunen på egen hånd. Vi antar at besiktigelsen for det meste vil være ferdig i løpet av april

Siste innlegg
Arkiv

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no