top of page

Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kommune har i kommunestyremøte den 17.12.2013 vedtatt at de vurderer innføring av generell eiendomsskatt for hele kommunen etter eiendomsskattelovens § 3a fra og med eiendomsskatteåret 2015. Sør-Aurdal kommune har p.t. eiendomsskatt på verker og bruk, samt «annen fast eiendom» i ett gitt område av Bagn sentrum (ca. 220 husstander).

Alle eiendommer i Sør-Aurdal skal nå takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven § 5. I den forbindelse er ESKAN AS godt i gang med besiktigelse og matrikkelføring slik at kommunen er klar for eventuell utskriving av skatt innen lovens frister mars/april 2014. Selve besiktigelsen skal etter planen være fullført i løpet av oktober. Eventuell utvidelse av skattesonen skal opp til vurdering i kommunestyret i løpet av November måned. Det knyttes selvsagt spenning til avgjørelsen.

Bilder fra Fønhusbrua i Sør-Aurdal kan skimte snø i det fjerne.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page