Kongsberg besiktiger alle boligeiendommene

October 25, 2014

I siste kommunestyremøte (15. oktober 2014) gikk et enstemmig kommunestyre inn for å besiktige alle boligeiendommer, og å benytte alminnelig taksering i stedet for skatteetatens formuesgrunnlag.

 Kongsberg Rådhus

 

Kommunestyret hadde tidligere vedtatt at kommunen skulle benytte seg av skatteetatens formuesgrunnlag. Det samme kommunestyret hadde også bedt om en utredning som viste virkningen av formuesgrunnlaget og omtakseringen av de øvrige eiendommene. Som et ledd i denne utredningen utarbeidet administrasjonen en «eiendomsskattekalkulator» som viste effekten av ulike valg som kommunestyret kan ta; reduksjonsfaktor, bunnfradrag og skattepromille. I tillegg til forventet inntekt fra de forskjellige typene skatteeiendommer. Administrasjonen hentet også inn vurderinger fra to lokale takstmenn/-firma, som viste reelle omsetninger sammenholdt med skatteetatens formuesgrunnlag. Kort oppsummert lå skatteetatens verdier godt over i «distriktet», mens de for byen lå godt under formuesgrunnlaget. 

 

Basert på ny informasjon om effekten av formuesgrunnlaget, valgte dermed kommunestyret å gjøre om sitt tidligere vedtak.

 

Prosjektet som ESKAN AS allerede er i full gang med i Kongsberg, utvides nå slik at drøyt 7 700 ekstra boligeiendommer skal besiktiges. Og de ti besiktigerne som er i aktivitet kommer til å jobbe med denne besiktigelsen fram til midten av desember.

Please reload

Siste innlegg

May 9, 2019

January 4, 2019

September 14, 2018

September 21, 2017

November 15, 2016

Please reload

Arkiv
Please reload

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no