top of page

Vi feirer en erfaren treåring

Første juni 2015 er det tre år siden ESKAN AS ble etablert. Da kjøpte seks ansatte i seksjon eiendomsskatt i Norkart AS sin egen arbeidsplass. Bakgrunnen for fisjonen var Norkarts ønske om å rendyrke sin profil som programvarehus, og å skille ut tjenester som eiendomsskattetaksering.

I dag arbeider åtte fast ansatte i selskapet, ved siden av et varierende antall frilansere og prosjektmedarbeidere. Oppdragsmengden og økonomien i selskapet har vært svært god de tre første driftsårene.

Røttene til ESKAN AS finner vi i eiendomsskatteprosjektet i Trondheim kommune (årene 2002 – 2005). I dette prosjektet bygde en opp en metode og kompetanse som ble videreført, da en del av medarbeiderne i prosjektet ble ansatt i Geoservice AS i 2005. Seniorrådgiverne Ketil Svarliaunet og Sverre Gjønnes Antonsen, har vært med siden starten av Trondheimsprosjektet i 2002.

ESKAN AS har i dag en stab av dyktige og erfarne medarbeidere med lang fartstid som dekker alle sider av et eiendomsskatteprosjekt. Fra analyser og tilrettelegging, via prosjektledelse og besiktigelsesledelse, til taksering av næring og verk & bruk. Videre kommer etterarbeid og kvalitetskontroll, samt gebyr og klargjøring for fakturering. Med andre ord hele takseringsprosessen.​

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page