top of page

Taksering av næring verk og bruk i Fjell kommune

Da er vi godt i gang med takseringen av næring og verk og bruk i Fjell kommune. Oppdraget omfatter ca. 300 eiendommer. I Fjell kommune er mye av næringsvirksomheten oljerelatert. På bildet ser vi tre oljerigger foran CCB-basen på Ågotnes. CCB-basen er det største takstobjektet i Fjell kommune. Eskan vil kjøre på for fullt med takseringen et par uker fremover. Parallelt med feltarbeidet legger vi inn takstene i fagprogrammet og har arbeidsmøter med sakkyndig nemnd.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page