Taksering av næring verk og bruk i Fjell kommune

Da er vi godt i gang med takseringen av næring og verk og bruk i Fjell kommune. Oppdraget omfatter ca. 300 eiendommer. I Fjell kommune er mye av næringsvirksomheten oljerelatert. På bildet ser vi tre oljerigger foran CCB-basen på Ågotnes. CCB-basen er det største takstobjektet i Fjell kommune. Eskan vil kjøre på for fullt med takseringen et par uker fremover. Parallelt med feltarbeidet legger vi inn takstene i fagprogrammet og har arbeidsmøter med sakkyndig nemnd.

Siste innlegg
Arkiv

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no