Besiktigelse Vadsø kommune

Et nytt totalprosjekt er påbegynt i Finnmark. Vadsø kommune skal re-taksere alle eiendommer med virkning fra 1.1.2016. De gamle takstene fra 2002 ble av kommunestyret vurdert til å være moden for revurdering. Takseringsarbeidet innebærer også en utvidelse fra deler av kommunen, Vadsø by og Vestre Jakobselv, til å gjelde hele kommunen.

Bilde I er tatt ved Andersbyneset.​

Bilde II er tatt i Vadsø sentrum (av Bjørn-Kristian Johannessen).

Siste innlegg
Arkiv

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no