top of page

Prosjekt Målselv kommune

I Målselv står Eskan AS for all jobben med taksering av bolig/fritid, næring og verk & bruk. Kommunen har stort fokus på at Matrikkelen skal holde høyt nivå etter endt jobb. Boligbesiktigelsen er nå kommet over halvveis, og vi antar og avslutte denne delen av jobben i slutten av august. Godt samarbeid med kommunen har gjort at prosjektet så langt har gått veldig bra. Det er mye forsvarsaktivitet i Målselv som må hensyntas - i tillegg til en stor nasjonalpark.

Målselvfossen.

Vi i Eskan benytter anledningen til å ønske alle sammen en fortsatt god sommer.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page