Prosjekt Målselv kommune

I Målselv står Eskan AS for all jobben med taksering av bolig/fritid, næring og verk & bruk. Kommunen har stort fokus på at Matrikkelen skal holde høyt nivå etter endt jobb. Boligbesiktigelsen er nå kommet over halvveis, og vi antar og avslutte denne delen av jobben i slutten av august. Godt samarbeid med kommunen har gjort at prosjektet så langt har gått veldig bra. Det er mye forsvarsaktivitet i Målselv som må hensyntas - i tillegg til en stor nasjonalpark.

Målselvfossen.

Vi i Eskan benytter anledningen til å ønske alle sammen en fortsatt god sommer.

Siste innlegg
Arkiv

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no