Taksering av næring og verk og bruk i Bodø

Eskan AS vant anbudskonkurranse om å taksere alle eiendommer med næring og verk og bruk i Bodø kommune. Til sammen utgjør dette ca. 700 eiendommer. Etter oppstart i august er vi nå i sluttfasen av prosjektet med under 10% av eiendommene igjen å taksere. Vi har også bistått kommunen med å komme frem til korrekte sjablonger. Vi takker Bodø kommune for et godt samarbeid omkring prosjektet.

Bilde er fra øya Landegode som ligger like nord for Bodø sentrum

Siste innlegg
Arkiv