top of page

Andre tjenester

Kvalitetetssikring


Vi kan bistå med å kvalitetssikre data i matrikkel og KomTek Eiendomsskatt. Vi kan bistå med å teknisk legge til rette for et eiendomsskatteprosjekt. Ta kontakt for mer informasjon.

I en kvalitetssikringsprosess kan resultatet være lister over elementer, eller temakart som må kontrolleres. Bildet til høyre viser et temakart hvor eiendommer med avvik i ytre faktor, er markert.

Diverse analyser


Vi kan også utføre diverse analyser med bakgrunn av data i matrikkel og KomTek, ProAktiv.


Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Bildet: I en kvalitetssikringsprosess kan resultatet være lister over elementer, eller temakart som må kontrolleres. IBildet til høyre viser et temakart hvor eiendommer med avvik i ytre faktor, er markert.
bottom of page