top of page

Om oss

ESKAN driver utelukkende med eiendomsskatt og tilhørende fagfelt.

 

Vi er 7 fast ansatte som alle har lang erfaring innenfor fagfeltet. Vi er et sammensatt team bestående av jurister, ingeniører, økonomer etc. Et valg av ESKAN som samarbeidspartner vil gi en trygg og kvalitativt god leveranse. Vårt store fortrinn på leveransene er kvaliteten. Vi liker å se på takseringsjobben som håndverk. Med vårt opplegg blir det mindre klager. Klagebehandling er dyrt.  Totalkostnadene over en tiårsperiode blir lav ved valg av ESKAN som samarbeidspartner. Vi har bistått godt over 200 kommuner i forbindelse med eiendomsskatteprosjekter. Vi har enda til gode å høre om noen som ikke er fornøyd med den jobben vi har gjort for dem.

bottom of page