top of page

Matrikkelføring

Matrikkelhjelpen

Matrikkelhjelpen er et tilbud om en eller flere ekstra matrikkelførere når kommunen din trenger ekstra kapasitet på produksjonssiden. Vi har allerede bistått mange kommuner med føring av bygningsdelen i GAB og Matrikkelen.

Med innføringen av den nye Matrikkelloven stilles det større krav til kommunene, både med hensyn til kvalitet og når og hvordan Matrikkelen skal føres. I første rekke er det bygningsdelen som vi har ført for kommunene. Både fra skannet byggesaksarkiv og tegninger.

 

Godkjente matrikkelførere

Alle ansatte i ESKAN AS har den samme godkjenningen fra Kartverket som kommunens egne matrikkelførere.

Vi registrerer online fra vår registreringssentral i Trondheim, og benytter både kartverkets egen matrikkelklient og GIS/LINE Matrikkel. Vi registrerer fra byggesaksarkiv mottatt fra kundene og fra elektroniske arkiver, skannede arkiver. For føring av Matrikkelen har Kartverket åpnet for at oppgavene kan settes bort til eksterne aktører på prosjektbasis, slik som ESKAN AS.

 Har kommunen din behov for hjelp til å føre Matrikkelen, så skal du kontakte oss i ESKAN AS. ​

bottom of page