top of page

Våre kurs tilpasses alltid dine behov. Sammen finner vi ut hva du/dere trenger å lære. Dersom kommunen ønsker å ha kurs sammen med andre kommuner kjører vi selvsagt felleskurs for dere.

 

Vi tilbyr:

  • Kurs i Komtek Eiendomsskatt. Er man ny i jobben eller trenger å få mer faglig påfyll, kan vi tilby 1-2 dagers kurs. På kurset vil man få gjennomgått blant annet oppbyggingen av modulen og hvilke deler som skal brukes når. Vi ser på samspillet mellom Matrikkelen og Komtek Eiendomsskatt. Til sist belyses hva som skal gjøres dersom promillesats og bunnfradrag endres.

  • Besiktigelse. Dette kurset passer for den som skal ha ansvaret med eiendomsskatten, medlemmer av kommunens sakkyndig nemnd og klagenemnd, samt de som skal utføre besiktigelse av kommunens takstobjekter. Kurset er praktisk orientert og kan f.eks. holdes i kommunen i forbindelse med oppstart av et eiendomsskatteprosjekt. Vår anbefaling er et 5-dagers kurs, men innhold og omfang avtales selvsagt i hvert enkelt tilfelle.

  • Kurs for Nemnd/Administrasjon. Eskan AS tilbyr kurs til nemnd og administrasjon. Kursene tilpasses den enkelte kommunes behov. Ofte har vi en felles oppstartsdag med nemnd og administrasjon hvor vi går gjennom det grunnleggende innenfor eiendomsskatten både med tanke på lover og regler og praktiske tips til gjennomføring av takseringen. Etter hvert vil det være naturlig at man i samarbeid med nemnda bruker en del tid på utformingen av rammer og retningslinjer for takseringen. 

 

  • Kurs i Komtek Gebyr. I sammenheng med kurs i Komtek Eiendomsskatt, kan vi også tilby minikurs i Komtek Gebyr. Her vil det bli gjennomgått gebyr-generering fra eiendomsskattemodulen, samt hvordan behandle gebyrer i Gebyrmodulen innen termin-tilknytning og endringer av gebyr-datoer.

 

  • Kurs i forvaltning av eiendomsskatten. Dette kurset er for kommuner som har gjennomført alminnelig taksering og skal over på årlig forvaltning av eiendomsskatten. Det er en fordel at man har gjennomgått kurs i Komtek Eiendomsskatt først. På kurset vil man få gjennomgått blant annet rutiner for å fange opp nye takstobjekt, endre takst, samt «årsavslutning» med presentasjon av takster for nemnd, utskrift av rapporter som skattelister og skattesedler og hvordan håndtere saker under offentlig ettersyn.
     

  • Kurs i klagebehandling. Kurset er praktisk orientert og tar for seg saksbehandling av klager. Man tar utgangspunkt i klager fra kommunenes egne eiendomsbesittere og går gjennom rutiner i klagebehandlingsprosessen. Det er en fordel at man har jobbet med eiendomsskatt og er godt kjent med kommunens rammer og retningslinjer for takseringsjobben.

 

 

Ta kontakt for mer informasjon om våre kurs.

Kontaktperson for kurs:

Vibeke Othelie Knudsen

Kurs

bottom of page