top of page

Totalprosjekt

ESKAN AS kan bistå kommunene med alt fra en time konsulentbistand til et totalprosjekt hvor kommunen selv ikke trenger å tenke på prosjektet i det hele tatt.

Forprosjekt

 

Ved innføring eller retaksering av eiendomsskatt kan vi bidra med nødvendige analyser, slik at man har grunnlag for å estimere arbeidsmengde og inntekter.

Taksering/befaring innenfor alle eiendomskategorier

ESKAN AS takserer innenfor alle eiendomskategorier: bolig, fritid, næring, verk og bruk, el, tele, oppdrett m.m. Vi har lang erfaring innenfor alle kategoriene.

Matrikkelføring

Matrikkelhjelpen er et tilbud om en eller flere ekstra matrikkelførere når kommunen din trenger ekstra kapasitet på produksjonssiden. Vi har allerede bistått mange kommuner med føring av bygningsdelen i GAB og Matrikkelen.

Kurs i eiendomsskatt

Våre kurs tilpasses alltid dine behov. Sammen finner vi ut hva du/dere trenger å lære. Dersom kommunen ønsker å ha kurs sammen med andre kommuner kjører vi selvsagt felleskurs for dere.

Andre tjenester

 

Kvalitetetssikring. Vi kan bistå med å kvalitetssikre data i matrikkel og KomTek Eiendomsskatt.

Diverse analyser. Vi kan også utføre diverse analyser med bakgrunn av data i matrikkel og KomTek/ProAktiv.

Forvaltning

Vi kan bistå med hele eller deler av den årlige forvaltningen av eiendomsskatten. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Tjenester

bottom of page