top of page

Forprosjekt

Matrikkelanalyse

 

En matrikkelanalyse gir deg en oversikt over eiendommer og bygninger i kommunen. Man får presentert data gruppert på samme måte som man bygger opp sjablontakstene for eiendomsskatt. Man kan avdekke eventuelle mangler/utfordringer som man bør hensynta enten før et prosjekt starter, eller at man bevisst håndterer dette på et senere tidspunkt. 
Takseringsmetoden bygger på data hentet fra Matrikkelen. God kvalitet på Matrikkelen er helt avgjørende for riktig sjablongtakst.
•    Matrikkelanalysen gir deg oversikt over eiendoms- og bygningsmassen i kommunen.
•    Du får presentert data gruppert på samme måte som vi bygger opp sjablongtakstene.
•    Du får råd om hvilke forbedringer som bør gjøres før eiendomsskatteprosjektet igangsettes.
•    Basert på vår erfaring og våre normtall, får du et grunnlag for riktig dimensjonering av ressursene i prosjektet.
•    Vi kan delta i møter med administrasjon og politikere for å presentere resultatene


Inntekstanalyse

På bakgrunn av en matrikelanalyse, samt erfaring fra andre kommuner, vil vi kunne estimere forventet inntekt ved en innføring, retaksering. Ta kontakt for mer informasjon.


Prosjektdimensjonering
Med utgangspunkt i en matrikkelanalyse vil vi kunne bistå til dimensjonering av et eiendomsskatteprosjekt. Ta kontakt for mer informasjon.

bottom of page