Taksering/befaring innenfor alle eiendomskategorier

ESKAN AS takserer innenfor alle eiendomskategorier: bolig, fritid, næring, verk og bruk, el, tele, oppdrett m.m.

 

Vi har lang erfaring innenfor alle kategoriene. Våre anbefalte takseringsmetoder følger alltid gjeldende rett. Vi har egen jurist som alltid er oppdatert på de siste rettsavgjørelsene innenfor fagfeltet.

Bolig, fritid takseres normalt med sjablongverdier, næring etter kapitalisert leieinntekt og verk og bruk på bakgrunn av teknisk substansverdi. Innenfor dette utgangspunktet finnes det en rekke variabler av metoder som er i henhold til gjeldende rett. Vi diskuterer i samråd med nemnd gjerne den beste løsningen for deres kommune.

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no