Aktuelt

Eskan har bistått Kongsberg kommune med klagebehandlingen etter eiendomsskatteprosjektet. Eskan har blant annet stått for all klagebesiktigelse, all klagebehandling på seksjonerte eiendommer og næringseiendommer. I tillegg har Nina Britt bistått med saksbehandling som...

April 4, 2016

Skattesedlene i Bremanger er nå sendt ut i henhold til planen. Det har vært noen utfordringer underveis med vanskelig vestlandsk vinter – prosjektet fremstår likevel som meget vellykket. Vårt oppdrag har bestått i taksering av knapt 1500 boligeiendommer i tillegg til n...

March 27, 2016

... har hatt en travel vinter med ferdigstilling av blant annet Kongsberg kommune. Skattesedlene ble sendt ut fra trykkeriet 27. februar, og i ettertid har vi bistått kommunen med offentlig ettersyn. Nå tar vi en velfortjent påskeferie, før det braker løs for fullt i M...

December 24, 2015

Bildet er av Vadsøya fyr i mørketiden midt i desember. Det er tatt på den lyseste tiden av  døgnet. Heldigvis ble vi ferdig med befaringene i Vadsø før mørketiden kom. Nå gjenstår en del registreringsarbeid, kvalitetssikring og nemndsarbeid før skattesedlene sendes ut.

...

December 18, 2015

Namsskogan kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2016 på alle typer eiendommer etter Eiendomsskatteloven §3 a.

I september startet vi arbeidet med prosjekt taksering av alle eiendommer i Namsskogan kommune. Nemnd og administrasjon fikk kurs og det ble sen...

Please reload

Arkiv
Please reload

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no