top of page

Ferdig levert i Stor-Elvdal

Da har vi nettopp avsluttet nemndsmøtene i Stor-Elvdal, og nærmere 100 eiendommer har fått takst som verk og bruk eller næring. I tillegg kommer takstene på EL og TELE i kommunen. Så da er alt klart til utskrivning av eiendomsskatten før den 1. mars i år.

Stor-Elvdal er en langstrakt Østerdalskommune. Koppang er kommunesenteret, og det området hvor de fleste virksomhetene også ligger. Ellers er bedriftene spredt utover i kommunen. Stort sett kan de omtales som mindre bedrifter, men en finner også de to store virksomhetene Ringnes Imsdal og Moelven Østerdalsbruket i kommunen.

Fra før har kommunen innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer. Stor-Elvdal har benyttet formuesgrunnlaget for de boligene som Skatt har hatt data på. Likevel er en rekke boligeiendommer taksert gjennom alminnelig taksering. ESKAN AS har bistått Stor-Elvdal kommune med en rekke tjenester, fra opplæring og tilrettelegging, via ansvaret for besiktigelse, til saksbehandling i KOMTEK.

Vibeke O. Knudsen har vært vår prosjektleder for bolig- og fritidstakseringen. Hun er en ressurs som mange kommuner vet å sette pris på. Det er Vibeke som trår til når kommune selv mangler kapasitet eller kompetanse innen KOMTEK Eiendomsskatt og håndtering av eiendomsskattegebyrene. Og det er nettopp dette som er ett av ESKAN sine konkurransefortrinn. Takseringen av verk og bruk samt næringseiendommene har Sverre Gjønnes Antonsen hatt ansvaret for.

Vinterstemning på Koppangtunet. Søker du et spesielt overnattingssted, kan du overnatte i dette flotte 1800-tallsbygget.

BILDE: Vinterstemning på Koppangtunet. Søker du et spesielt overnattingssted, kan du overnatte i dette flotte 1800-tallsbygget.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page