top of page

Prosjekt NarvikHøsten og vinteren 2021/2022 gjennomførte ESKAN AS et totalprosjekt i Narvik kommune, med besiktigelse av alle typer eiendommer iht eiendomsskattelovens §3a.


Narvik er Nordlands tredje største by og kommune, med sine 22 000 innbyggere etter sammenslåingen med Ballangen kommune, samt deler av Tysfjord kommune. Narvik er geografisk sett en stor kommune på 2 030 kvadratkilometer, og består av flere tettsteder, blant annet Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik, i tillegg til Narvik sentrum.


ESKAN benyttet lokal arbeidskraft for å besiktige de fleste bolig- og fritidseiendommer. Prosjektet pågikk utover høsten og vinteren, i all slags vær. Vi er imponert over standhaftigheten til den enkelte. Over en lengre periode i januar, måtte vi tåle både ekstremkulde, storm og nedbør i alle former. Det tekniske utstyret streiket lenge før de ansatte!


Narvik har en rik historie, i tillegg til «Slaget om Narvik 1940», bærer byen preg av å ha fungert som utskipningshavn for jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna siden 1902. Her har byen vokst seg stor rundt kaianleggene, og er i dag ansett som «teknologihovedstad» i landsdelen. Universitetet i byen er en del av UiT – Norges arktiske universitet, og samskipnaden er lokalisert med byens beste beliggenhet, hvor studentene gjerne bor tett på alpinanlegget. Videre er både tettstedene Kjøpsvik og Ballangen bygd opp rundt utvinning av bergverk.


ESKAN benyttet egne ansatte for taksering av oppdrettsanlegg, kraftnett, vindkraftverk, masseuttak og øvrige næringseiendommer. Narvik er med dette en av få kommuner i Norge som består av alle de ulike skattepliktige eiendommene omfattet av eiendomsskatteloven!


Totalt ble det befart og taksert godt over 5 000 eiendommer. I tillegg ble det hentet verdier fra skatteetaten for de fleste boligeiendommer.


Vi takker så langt for et minneverdig oppdrag, se vedlagte bilder, og ønsker lykke til videre, med eller uten bistand fra ESKAN!


Prosjektleder

Trond Moen

Commenti


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page