top of page

Bistand i forbindelse med nytt regelverk

Eskan AS opplever for tiden stor pågang av nye og gamle kunder som trenger bistand i forbindelse med det nye regelverket som trer i kraft fra 01.01.2019. Verk og bruk vil utgå som begrep i eiendomsskattesammenheng, og tidligere taksert driftsutstyr vil utgjøre det særskilte eiendomsskattegrunnlaget som skal fases ut over en 7-årsperiode. Bygg og eiendom på disse objektene skal takseres som «ordinær» næingseiendom.

Det vil fortsatt være anledning til å skattlegge energianlegg som omfatter kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskatteregler for petroleum. Dette vil også gjelde alle former for akvakulturanlegg.

Dersom din kommune har behov for bistand til taksering og rådgiving i forbindelse med nytt lovverk er det bare å ta kontakt.

Det er foreslått ytterligere endringer for eiendomsskatten fra 2020. Eskan AS følger spent med på forslagene, og vil være klare til å håndtere eventuelle endringer så snart disse foreligger.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page