top of page

Rana II

Rana kommune gjennomførte en alminnelig taksering av de tettbygde strøkene i 2010. Siden 2010 har byen vokst, og kommunestyret har valgt å inkludere flere områder i skattesonen. ESKAN AS bisto Rana kommune med takseringen i 2010. Vi takserte næring og verk og bruk, styrte besiktigelsen, matrikkelførte og drev med generell rådgivning.

For utvidelsen av skattesonene i 2014 har Rana kommune på nytt valgt å benytte seg av ESKAN As sine tjenester. ESKAN AS har totalansvaret for prosjektet frem til takstene skal opp til nemndsbehandling. Besiktigelsen er godt i gang, og vi antar at besiktigelsen er ferdig medio november. Matrikkelføringen skal være ferdig i løpet av november, og komplett kvalitetssikret prosjekt skal overleveres til Rana kommune før jula setter inn. Vi takker Rana kommune for at de nok en gang har valgt ESKAN AS som leverandør for jobben.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page