top of page

Kongsberg besiktiger alle boligeiendommene

I siste kommunestyremøte (15. oktober 2014) gikk et enstemmig kommunestyre inn for å besiktige alle boligeiendommer, og å benytte alminnelig taksering i stedet for skatteetatens formuesgrunnlag.

Kongsberg Rådhus

Kommunestyret hadde tidligere vedtatt at kommunen skulle benytte seg av skatteetatens formuesgrunnlag. Det samme kommunestyret hadde også bedt om en utredning som viste virkningen av formuesgrunnlaget og omtakseringen av de øvrige eiendommene. Som et ledd i denne utredningen utarbeidet administrasjonen en «eiendomsskattekalkulator» som viste effekten av ulike valg som kommunestyret kan ta; reduksjonsfaktor, bunnfradrag og skattepromille. I tillegg til forventet inntekt fra de forskjellige typene skatteeiendommer. Administrasjonen hentet også inn vurderinger fra to lokale takstmenn/-firma, som viste reelle omsetninger sammenholdt med skatteetatens formuesgrunnlag. Kort oppsummert lå skatteetatens verdier godt over i «distriktet», mens de for byen lå godt under formuesgrunnlaget.

Basert på ny informasjon om effekten av formuesgrunnlaget, valgte dermed kommunestyret å gjøre om sitt tidligere vedtak.

Prosjektet som ESKAN AS allerede er i full gang med i Kongsberg, utvides nå slik at drøyt 7 700 ekstra boligeiendommer skal besiktiges. Og de ti besiktigerne som er i aktivitet kommer til å jobbe med denne besiktigelsen fram til midten av desember.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page