Kongsberg kommune

Eskan har bistått Kongsberg kommune med klagebehandlingen etter eiendomsskatteprosjektet. Eskan har blant annet stått for all klagebesiktigelse, all klagebehandling på seksjonerte eiendommer og næringseiendommer. I tillegg har Nina Britt bistått med saksbehandling som en del av saksbehandlingsteamet i Kongsberg kommune, dette ble utført både fra Kongsberg og fra vårt kontor i Trondheim.

Anette «hospiterte» hos oss en uke i mai og syns dette var både lærerikt og interessant. I slutten av mai ble Kongsberg kommune ferdig med all ordinær klagebehandling.​

Siste innlegg
Arkiv

Havnegata 9

7010 Trondheim

Inngang 3, Blokk F, 5 etg.

Postadresse

PB 1231 Torgard

7462 Trondheim

Kontakt daglig leder

Tlf: 915 42 360

Epost: bjorn@eskan.no