top of page

Kongsberg kommune

Eskan har bistått Kongsberg kommune med klagebehandlingen etter eiendomsskatteprosjektet. Eskan har blant annet stått for all klagebesiktigelse, all klagebehandling på seksjonerte eiendommer og næringseiendommer. I tillegg har Nina Britt bistått med saksbehandling som en del av saksbehandlingsteamet i Kongsberg kommune, dette ble utført både fra Kongsberg og fra vårt kontor i Trondheim.

Anette «hospiterte» hos oss en uke i mai og syns dette var både lærerikt og interessant. I slutten av mai ble Kongsberg kommune ferdig med all ordinær klagebehandling.​

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page