top of page

ESKAN AS takserer Kongsberg kommune

Sensommeren 2014 startet seks team med til sammen 12 besiktigere opp arbeidet med besiktigelsen av fritidseiendommer og boliger i Kongsberg. Selv om kommunestyret vedtok å benytte Formuesgrunnlag for boligeiendommene, er det likevel rundt 3 800 eiendommer som skal besiktiges. I tillegg kommer næringseiendommer og verk & bruk med rundt 850 eiendommer som også skal takseres av ESKAN.

​Sølvbyen Kongsberg har hatt eiendomsskatt i en årrekke, slik at det er en retaksering som gjennomføres nå. I tillegg til selve besiktigelsen oppdaterer vi også eiendomsregisteret Matrikkelen. Mens Kongsberg kommune benytter anledningen til å samkjøre noen av sine forsystemer og faktureringssystem. Kommunen har valgt KOMTEK Eiendomsskatt som forsystem.

Selve feltarbeidet med bolig- og fritidseiendommene gjøres ved hjelp av feltløsning på nettbrett. ESKAN har etter hvert gjennomført flere prosjekter med bruk av iPad, og har gode erfaringer med bruk av app i marka. Både KOMTEK-data og Matrikkeldata behandles og oppdateres fra ESKANs sentral i Trondheim, hvor data og bilder mottas via nettet. På samme måte er alle forberedelsene til besiktigelsen gjort av ESKAN sine tilretteleggere, hvor eiendommene (og avtalene) er lagt inn på nærmere 200 unike besiktigelsesruter som lastes inn på det enkelte teamets nettbrett.

Besiktigelsesleder i Kongsberg er Ketil Svarliaunet, mens prosjektleder er Sverre Gjønnes Antonsen.

Historisk eiendomsskatt. § 30 i eiendomsskatteloven sier at «For Det Kongelege Myntverket skal eigedomsskatten kvart år vera kr. 20.000».​

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page