top of page

Namsskogan

Namsskogan kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2016 på alle typer eiendommer etter Eiendomsskatteloven §3 a.

I september startet vi arbeidet med prosjekt taksering av alle eiendommer i Namsskogan kommune. Nemnd og administrasjon fikk kurs og det ble sendt ut informasjonsbrosjyre til alle eiendomsbesittere om hvordan takseringen skulle gjennomføres. Besiktigelsen startet i uke 40 og er gjennomført på 7 uker. Matrikkelen har blitt oppdatert parallelt, og sakte, men sikkert begynner over 800 takster å være noenlunde på plass.

Nemnda har jobbet hardt for å finne et takstnivå som er korrekt og har hatt en god del møter for å se på prøvetakster av eiendommer som har vært omsatt de siste årene.

Denne siste uka før jul er vi der for å taksere resterende næringsbygg. Det meldes om mye snø og glatte veier, men det er godt å få litt julestemning.

Noen eiendommer, som det kreves ski og ev. snøscooter for å komme til, avventer vi til vannene er spekt.

Med denne oppdateringen vil vi ønske alle i Namsskogan ei riktig god jul og et godt nytt eiendomsskatteår.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page